Edit: English added.

Juuri nyt, kun te luette tätä. Helsingin ja Keuruun välillä neuloo uupunut lankamatkailija. Voi olla, ettei neulo, vaan nukkuu ja näkee unta neulomisesta. Toivon mukaan (ajastettu postaus) matkailija on saavuttanut kaikki itselleen asettamansa korkeat päämäärät.
Just now, when you're reading this. Between Helsinki and Keuruu there's a exhausted knitter knitting or maybe just having sweet dreams about knitting. Hopefully she has achieved all the goals she set herself before leaving.

1. Lankaa. Paljon lankaa (kilo - paljon?).
1. Yarn. A lot of yarn (a kilo - a lot?)
2. Erilaista lankaa. Ei sellaista mitä saa joka kaupasta. Sellaista mitä joutuisi tilaamaan. Säästetään postikuluissa.
2. Different kind of yarn. Not the kind you can get from any store. The kind you'd have to order. Let's save on postages fees.
3. Laadukasta lankaa. Ks. edellinen kohta.
3. Quality yarn. See the previous.
4. Sälää. Neulesälää. Jotain kivaa.
4. Stuff. Knitting stuff. Something nice.
5. Kirjoja. Paljon kirjoja (vino pino koululle ja ehkä kotiinkin. Kirjahylly tuli siivottua tiistaina = taas mahtuu...)
5. Books. Piles of books (plenty for the school and maybe for myself. I reorganized the bookself on Tuesday = there's room...)
6. Erilaisia kirjoja. Niitä mitä ei löydy kotikulmilta. (lue: muun maailman kielisiä - koululle kylläkin ihan kotimaisia)
6. Different books. Those I can't find here on the countryside. (books not in Finnish - well, in Finnish for the school)
7. Laadukkaita kirjoja. ks. edellinen kohta.
7. Quality books. See the previous.
8. Aikaa. Bussissa 4+4=8 tuntia. Paljon neulomista (puikot ja lankaa mukaan, ei ehtinyt illalla aloittamaan mitään).
8. Time. In the bus 4+4=8 hours. A lot of knitting (needles and yarn already put in the bag as I didn't have time to start anything in the evening).
9. Seuraa. Vähintään puoli bussillista keuruulaista nuorisoa, jolle tämä reissu oli ensisijaisesti tarkoitettu (ei välttämättä niin hyvä asia lomalla, jos työkseen opettaa näitä...Tosin minä varmaan häiriinnyn vähemmän heistä kuin oppilaat minusta).
9. Company. At least half a busload of youngsters from Keuruu. (Not necessarily a good thing if one teaches them for a living....)
10.Seuraa. J - toinen käsityöhullu :)
10. Company. J - another knitting mad :)
11. Mahdollisesti kulttuuria ja hyvää ruokaa. Voi olla, että kuudessa tunnissa ei ehdi kumpaakaan.
11. Possibly culture and good food. Though it might happen that I won't have time for neither.
12. Kipeät jalat. Ei varsinaisesti tavoite, mutta tod.näk. tapahtuva. Käveleminen kaupungin kivikaduilla ei ole minun koipieni lempipuuhaa.
12. Sore feet. Actually not a goal, but will probably happen. Walking on the paved streets isn't the favourite past time of my legs.
13. Bongauksia. Olisi tosi hauskaa bongata joku blogi-ihminen! Harmi, että Kampin neuletapaaminen on vasta torstaina....
13. Spotting. It would be real nice to spot a blog-persosn! What a pity, that the Kamp knitting meeting isn't until on Thursday...